أنت هنا

Job Title:                        Innovation Officer, SB4 - NATIONAL POST 

Job ID:                           35256

Location:                        Cairo, EGYPT

Application Deadline:   23 February 2021

Type of Contract:          Service Consultant 

 

How to apply:

To learn more details and apply, please follow this link.

Applications received after the deadline of 23 February 2021 will be disregarded.